Tekmovalni program

In tako se predstave v letošnjem izboru najsibo subtilno, neposredno ali metaforično zadirajo v družbena, družinska, partnerska razmerja, v zatiralske sisteme, v na videz neprebojno kor-porativno in medijsko realnost ter v sama srca različnih zanikovalskih mehanizmov (rasizma, seksizma, homofobije, ksenofobije ...) in pri tem izpostavljajo eno najizrazitejših tem izbora, delno pa tudi nabora, temo nasilja," zapiše Lukan in v nadaljevanju izpostavi premišljen gle-dališki jezik, ki je "pogosteje kot dramski snovalen, pogosteje kot klasičen ali tradicionalen sodoben, celo povsem današnji, in pogosteje kakor grajen sproti improviziran, zanašajoč se na primarno aluzijo bolj kakor na kompleksne in transparentne znake, pri čemer se bolj ka-kor v njihovo čisto invencijo zateka v njihovo domiselno zapletanje in duhovito montažo.

Blaž Lukan, selektor tekmovalnega programa