Določitev višine pavšalnega odkupa predstav v tekmovalnem programu FBS

Na podlagi 6. člena Pravilnika o pogojh sodelovanja na Festivalu Borštnikovo srečanje, sprejetem dne 3. februarja 2022, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje izdaja sklep o

določitvi višine pavšalnega odkupa predstave v tekmovalnem programu Festivala Borštnikovo srečanje

  • Prvi razred (1 do 4 nastopajoči): 2.000 eur
  • Drugi razred (5 do 9 nastopajočih): 3.000 eur
  • Tretji razred (10 do 15 nastopajočih): 3.500 eur
  • Četrti razred (16 do 21 nastopajočih): 4.000 eur
  • Peti razred (nad 22 nastopajočih): 5.000 eur

 

Obrazložitev: Ker je sodelovanje producenta na FBS v obojestranskem interesu, krijeta stroške gostovanja FBS in producent. FBS producentu refundira del stroškov, ki nastanejo z udeležbo na FBS, v obliki pavšalnega odkupa predstave. Višina pavšalnega odkupa je določena na podlagi povprečja upravičenih stroškov gostovanj (pet razredov: 1-4 nastopajoči, 5-9 nastopajočih, 10-15 nastopajočih, 16-21 nastopajočih, nad 22 nastopajočih) ter razpoložljivih sredstev FBS. Poleg pavšalnega odkupa FBS krije tudi stroške prenočišča, če so nočitve nujno potrebne za izvedbo gostovanja, po predhodni uskladitvi in potrditvi poimenske liste s strani FBS. Razliko med stroški gostovanja in višino festivalskega pavšalnega odkupa krije producent. FBS si pridržuje pravico, da v primeru posebej zahtevnih okoliščin gostovanja na podlagi verodostojnih dokazil s producentom uskladi višino odkupa, ki ni določena s sklepom.

 

Maribor, 3. februar 2022

Aleš Novak,
umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje