Torek, 16. januar 2024

Vabilo DGKTS k nominaciji za nagrado in priznanje Vladimirja Kralja

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (DGKTS) vabi k nominaciji za: 
- NAGRADO VLADIMIRJA KRALJA ZA ŽIVLJENJSKO DELO;
- PRIZNANJE VLADIMIRJA KRALJA ZA KRITIŠKE IN TEATROLOŠKE DOSEŽKE V ZADNJIH DVEH LETIH.

Priznanje in nagrada Vladimirja Kralja se podeljujeta za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti.

Priznanje Vladimirja Kralja se podeljuje vsaki dve leti za kritiško in teatrološko delo v zadnjih dveh letih (od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2023), ne glede na to ali gre za mlade ali že uveljavljene kritike in teatrologe. Nagrada Vladimirja Kralja za življenjsko delo se podeljuje priložnostno, najpogosteje pa vsaki dve leti.

Kandidate za priznanje in nagrado Vladimirja Kralja lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti: DGKTS, ZDUS, institucionalna in neinstitucionalna gledališča, zavodi in inštituti s področja uprizoritvenih umetnosti in druga sorodna stanovska društva ter AGRFT. Prav tako lahko kandidate predloži komisija za podelitev nagrade in priznanja.

Vsak predlagatelj lahko poda največ dva predloga za priznanje Vladimirja Kralja za kritiško in teatrološko delo v preteklih dveh letih in največ en predlog za nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo. Prijava mora vsebovati s strani predlagatelja podpisan strokovno utemeljen predlog za nagrado ali priznanje Vladimirja Kralja.

Priznanje in nagrada se med seboj ne izključujeta. Nominacija in prejem priznanja ali nagrade nista vezani na članstvo v DKGTS.

Predloge nominacij za podelitev nagrade Vladimirja Kralja za življenjsko delo ter priznanja Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke v zadnjih dveh letih lahko pošljete do vključno 21. januarja 2024 s priporočenim pismom na naslov: 
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije

Mestni trg 17
1000 Ljubljana
z vidnim pripisom na ovojnici: "Predlog za priznanje/nagrado Vladimirja Kralja".