Torek, 28. marec 2023

Mlado gledališče 2.0

Prijava na usposabljanje

Mlado gledališče 2.0

Spoštovane_i!

Vljudno vas vabimo na usposabljanje za strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in kulturi, ki bo potekalo v Mariboru med 22. in 24. majem 2023. 

Programsko osnovo tvori sodobno naslovniško odprto gledališče v širokem razponu raznolikih uprizoritvenih praks, tudi z namenom strokovnega pregleda in premisleka o dialoško najučinkovitejših uprizoritvenih sredstvih, nadgrajeno z razvojem oblik, metod in tehnik 
(1) vključevanja mladih za razvoj identitete, sebstva in moralne samopodobe, 
(2) gledališkega opismenjevanja ter 
(3) trajne gradnje gledaliških občinstev.

Program se razvija v tesnem partnerskem sodelovanju gledaliških producentov, vzgojno-izobraževalnih organizacij, mednarodnih platform in vrhunskih ustvarjalcev ter v odprtem dialogu z mladimi gledalci. Slednji uveljavljajo svojo aktivno vlogo pri načrtovanju, snovanju, oblikovanju, vrednotenju in posredovanju umetniških vsebin, s čimer razvijajo lasten ustvarjalni in osebnostni potencial, s poglabljanjem celovite izkušnje pa krepijo trajen interes za umetnost, razvijajo gledališko pismenost in oblikujejo navade obiskovanja gledališča.
Eden trajnih rezultatov programa je tudi spletni priročnik s primeri dobrih praks, predstavljen na usposabljanju, ki lahko služi kot izhodišče, navdih in podpora pri izvajanju dejavnosti kulturno-umetnostne vzgoje na področju uprizoritvenih umetnosti. 

Udeležba na vseh dogodkih usposabljanja je za prijavljene udeležence usposabljanja brezplačna, festival zagotavlja popust pri hotelskih namestitvah, po zaključku usposabljanja pa udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju v obsegu 16 ur.
Vse dodatne informacije o usposabljanju: info@borstnikovo.si

Urnik usposabljanja -->

Opis vsebin in dodatne termine za šolske odkupe najdete na spletni strani Festivala Borštnikovo srečanje, neposredno pa lahko nagovorite programsko sodelavko mojca.redjko@borstnikovo.si.

Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca. Rok za prijavo je 20. april 2023.

Prenesi datoteke