Četrtek, 15. december 2022

Dramaturški kolegij o nasilju nad ženskami

V okviru mednarodnega projekta Sence pandemije: skriti glasovi, ki ga izvajamo skupaj z Zagrebškim gledališčem mladih in Beograjskim dramskim gledališčem, je včeraj v SNG Maribor potekal dramaturški kolegij na temo (povečanega) nasilja nad ženskami v času pandemije koronavirusa.

Dramaturginja Ivana Vuković je skupaj z gostjami Jernejo Turin, svetovalko-analitičarko centra za človekove pravice – Varuh človekovih pravic, Marinko Dobrajc, socialno delavko Centra za socialno delo Maribor in Ano Lah, novinarko Večera, perečo problematiko osvetlila z več zornih kotov.

Sogovornice so se strinjali, da je feminizem še vedno močno zakoreninjen v naš družbeni sistem in da se neenakosti med spoloma začenjajo zelo zgodaj. Opozorile so, da se na problematiki premalo dela sistemsko, ženske velikokrat ne prijavijo nasilje zaradi sramu, ki je v družbi še zmeraj prisoten ter dolgotrajnih postopkov, ki sledijo prijavi. Pa tudi, ker jim življenjski standard ne omogoča odhoda.

V drugem delu pogovora so se dotaknile umetnosti in gledališča, ki ima pomembno družbeno vlogo in lahko opozarja na problem tudi z izbiro teme gledališke predstave. Za avtentičnost dramskega besedila je po njihovem mnenju nujno, da se avtorji/avtorice srečajo z žrtvami, opravljajo pogovore z vpletenimi deležniki in znajo na problematiko pogledati širše. Avtor/ica pa naj najprej ugotovi, kakšen je njegov/njen odnos do nasilja, kaj je zanj/o sprejemljivo in naj ohrani ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.

Dramaturški kolegij o nasilju nad ženskami <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Foto: Boštjan Lah
Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah Foto: Boštjan Lah
Ana Lah, novinarka Večera <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Ana Lah, novinarka Večera Foto: Boštjan Lah
Ivana Vuković, dramaturginja <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Ivana Vuković, dramaturginja Foto: Boštjan Lah
Dramaturški kolegij o nasilju nad ženskami <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Foto: Boštjan Lah
Jerneje Turin, svetovalka-analitičarka centra za človekove pravice – Varuh človekovih pravic <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Jerneje Turin, svetovalka-analitičarka centra za človekove pravice – Varuh človekovih pravic Foto: Boštjan Lah
Dramaturški kolegij o nasilju nad ženskami <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Foto: Boštjan Lah
Dramaturški kolegij o nasilju nad ženskami <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Foto: Boštjan Lah
Dramaturški kolegij o nasilju nad ženskami <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Foto: Boštjan Lah
Marinka Dobrajc, socialna delavka Centra za socialno delo Maribor <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Marinka Dobrajc, socialna delavka Centra za socialno delo Maribor Foto: Boštjan Lah
Irena Borić, Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Irena Borić, Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah Foto: Boštjan Lah
Irena Borić, Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Irena Borić, Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah Foto: Boštjan Lah
Irena Borić, Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Irena Borić, Ivana Vuković, Marinka Dobrajc, Jerneja Turin in Ana Lah Foto: Boštjan Lah