Tanja Završki

Novi modeli solidarnosti in povezovanja izven okvirjev

Predstavitev primera dobre prakse

Predstavitev traja 30 minut. 

V središču je proces dela in soustvarjanje performansa skupine WoW (Women on Women, Mesto žensk), ki jo sestavljajo pet žensk z migrantskim ozadjem in koordinatorka skupine Tanja Završki. Ta neposredno predstavlja izkušnje skupnega dela, izzive, s katerimi so se ženske soočale, nepričakovane odzive, občutke ob vidnosti in uspehu ter dinamike, ki so se zgodile izven projektnih okvirjev. Proces soustvarjanja performansa – uprizoritvenega pogovora Katastrofični blues 2 skupine WoW v sodelovanju z Outlandish Theatre Platform iz Dublina – je trajal skoraj dve leti ob medsebojnem spoznavanju, spremembah, ki so jih prinesle karantene, in življenjskih preizkušnjah vsake vključene posameznice. Med procesom so se ukvarjale s preizpraševanjem razmerij moči ter z odnosom med zatiranimi in zatiralci. Predavanje prikazuje tudi vzporednice in razlike delovanja skupine WoW, ki je del formalnega projekta, in samoorganizirane neformalne iniciative No-Border Craft.

Tanja Završki je aktivistka in koordinatorka skupine Women on Women (Ženske o ženskah). Študirala je arhitekturo na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se z notranjo opremo in oblikovanjem, predvsem pa s povezovanjem aktivizma in kulture na področjih feminizma in antirasizma. Od leta 2016 je aktivna v neformalni iniciativi No-Border Craft, med letoma 2019 in 2021 je koordinirala skupino Women on Women (WoW) v okviru projekta Women on Women na festivalu Mestu žensk.