Festival Borštnikovo srečanje

Javna razprava z udeleženci mednarodne konference in gosti, zainteresirano javnostjo in mediji

Moderatorka Tjaša Pureber
Razprava traja 2 uri. 

Gledališče ima veliko možnosti, ki prispevajo k integraciji, opolnomočenju in destigmatizacijiranljivih skupin. Uprizoritvene prakse pomembno prispevajo tako k razvoju gledališča z ranljivimi in za ranljive kot tudi v procesu socialnega vključevanja ranljivih skupin. Kako v procese vstopiti sistematično, strokovno in učinkovito? Ali lahko vzpostavimo kontinuirane pogoje dela za inkluzivno gledališče in profesionalno vključevanje na drugih področjih dela z ranljivimi skupinami? Kakšni so učinki vključevanja na drugih področjih življenja pripadnikov ranljivih skupin? Kako to inkluzivno umetnost približati ljudem, ki (še) niso njeni uporabniki? Kako ranljive skupine vključevati kot obiskovalce in kot aktivne ustvarjalce? Ali smo pri socialni aktivaciji ranljivih družbenih skupin povsod enako uspešni? Kaj vse je še treba narediti na področju dela z ranljivimi in za ranljive? Je z vstopom v javni prostor stigma invalidnosti lažja ali težja? 
 

  • Tadeja Juvan, vodja Projektne enote socialne aktivacije in Polonca Jakob Krejan, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti RS 
  • dr. Valerija Bužan, klinična psigiholonja, predsednica društva Downov sindrom Slovenija
  • dr. Hana Volkmerová, gledališka pedagoginja, dramaturginja in lutkarica, Ostrava (Češka) 
  • dr. Sunčica Milosavljević, gledališka režiserka, raziskovalka in programska direktorica, BAZAART, Beograd (Srbija)
  • Manca Šetinc Vernik, vodja projektov pri društvu Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje
  • Valentina Di Odoardo, koordinatorka gledališke dejavnosti, Oddelek za izobraževanje in usposabljanje - CIES Onlus, (Italija, Rim)