Sreda, 25. januar 2023

Znan tekmovalni program 58. Festivala Borštnikovo srečanje

"Skupna poteza izbranih uprizoritev, ki sem jo opazila šele proti koncu sestavljanja programa, pa je redefinicija uprizoritvenega ali vsaj opazno preoblikovanje odrskega prostora in scenskih elementov; ni le opazen segment, ki pomembno soustvarja dramaturgijo celotne uprizoritve, nekajkrat kot enakovreden akter."
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa

Danes je v Kazinski dvorani SNG Maribor potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili tekmovalni program 58. Festivala Borštnikovo srečanje. Na predstavitvi sta sodelovala umetniški direktor festivala Aleš Novak in selektorica tekmovalnega programa Vilma Štritof. Borštnikovo srečanje bo letos potekalo med 5. in 18. junijem, uvodne programske vsebine, namenjene vključevanju mlade publike, pa potekajo med 22. in 24. majem.

Festival ponovno prinaša kakovosten in raznolik program, pomemben za promocijo in uveljavljanje slovenske gledališke ustvarjalnosti, povezanost slovenskega gledališkega prostora, razvoj novih občinstev, relevantnost strokovnih presoj in vrednotenje ustvarjalnih dosežkov, prav tako za mednarodno promocijo slovenskega gledališča ter razvoj strokovne refleksije.

TEKMOVALNI PROGRAM -->

Osrednji del festivala predstavlja tekmovalni program, v katerem se bo zvrstilo dvanajst predstav po izboru selektorice Vilme Štritof, ki si je v koledarskem letu 2022 ogledala 120 uprizoritev, med njimi tri četrtine v institucionalnih gledališčih. "V lanski slovenski gledališki produkciji sta bili opazni dve liniji: na eni strani jo je zaznamovala hiperprodukcija, ki nastaja pod slabšimi pogoji, hlastno, z manj premisleka in priprav, kar se na koncu odraža v slabši izvedbeni kvaliteti in estetski nedorečenosti, na drugi strani pa je bilo čutiti drugačno, novo, svežo senzibilnost in močan kreativni naboj", je o postkovidnem obdobju zapisala v uvodu utemeljitve tekmovalnega programa. Oblikovala ga je tako, da "odslikava raznolike poetike, v katerih uprizoritve razpirajo relevantna družbena vprašanja zdajšnjosti, detektirajo in opozarjajo na nevralgične točke naše stvarnosti, jim ni vseeno za okolje, ki sooblikuje habitat nas vseh, oblikujejo kritičen pogled, raziskujejo človekovo pozicijo in vlogo v na več ravneh načetem ali celo razpadajočem svetu, razbirajo in razpoznavajo uničujoče represivne in patriarhalne družbene vzorce in jih problematizirajo, tudi tiste, o katerih se še pred nekaj leti ali vsaj desetletji ni nihče zares spraševal, danes pa jih ni več mogoče spregledati. Izkoristila sem možnost, da izberem največje dovoljeno število dvanajstih uprizoritev, ki so ob naštetih kriterijih izstopale še po svoji umetniški kvaliteti, ustvarjalnem naboju in celovitem izrazu vseh vključenih segmentov," še pojasnjuje selektorica Vilma Štritof.

Kot je povedal umetniški direktor Aleš Novak, je letošnji festival zasnovan kot celovita predstavitev ustvarjalne moči slovenskega gledališča, sočasno tudi kot soočenje in ustvarjalni dialog z mednarodnim gledališkim prostorom. Borštnikovo srečanje bo tudi letos promoviralo slovensko gledališko ustvarjalnost in razvijalo nova občinstva, ob tem bo prostor povezovanja, druženja in praznovanja. "Borštnikovo srečanje bomo slavnostno otvorili z uspešnico evropskih gledaliških festivalov, predstavo La Tempesta v produkciji gledališča Teatro Stabile Torino v režiji Alessandra Serre, v Maribor s svojo novo predstavo Amore ponovno prihaja italijanski avtor Pippo Delbono, gostili bomo francoski kolektiv AÏE AÏE AÏE s produkcijo Ersatz pa The Handke Project Jetona Neziraja in Teatra Ristori. V spremljevalnem programu bo predstavljen izbor predstav slovenskih producentov, ki so izbrane po kriterijih kakovosti in relevantnosti za celovito in poglobljeno predstavitev slovenske gledališke ustvarjalnosti in ustvarjalnih trendov. Skladno s festivalsko tradicijo pripravljamo strokovne dogodke, posvečene refleksiji gledališkega dogajanja, predstavitve strokovne literature, pogovore z gledališkimi ustvarjalci in gledališko-glasbene vsebine," je še povedal Novak.
V sklopu Mladega gledališča, ki bo potekalo med 22. in 24. majem, načrtujejo "vključitev sodobnega gledališča za mlade v širokem razponu raznolikih uprizoritvenih praks, tudi z namenom strokovnega pregleda in premisleka o dialoško najučinkovitejših uprizoritvenih sredstvih, nadgrajenega z razvojem oblik, metod in tehnik vključevanja mladih za razvoj identitete, sebstva in moralne samopodobe ter trajne gradnje gledaliških občinstev," napoveduje Novak.
Festival v sodelovanju z UL AGRFT pripravlja obsežen nabor aktivnosti Študentsko gledališče. "V dogovoru z vodstvom UL AGRFT smo festivalski termin umestili v čas med 5. in 18. junijem 2023, kar študentom omogoča aktivno sodelovanje. Študentom bomo ponudili prostor in potrebno podporo za izvedbo zaključne študijske produkcije, nadaljevali bomo z Borštnikovim blogom, organizirali delavnice/masterklase za študente, ki jih bodo vodili gostujoči tuji ustvarjalci," zaključi umetniški direktor.

Zdi se, kot da ustvarjalce v veliki večini inspirirajo pripovedna dela različnih žanrov, biografije, zajemanje iz drugih medijev (film, poezija, znanstvena dela). Pripovedovalsko gledališče v slovensko gledališko krajino prinaša drugačno izkušnjo za vse udeležene, bolj osredotočeno na verbalno interpretacijo. V vse več gibalnih uprizoritvah gibalci/plesalci bolj ali manj artikulirano ob jeziku telesa segajo tudi v polje verbalnega izraza, kar ne prinaša zmeraj dodane vrednosti. Ustvarjalce ob avtorski viziji veliko bolj ženejo kontekstualizacija, preizpraševanje in preizkušanje produkcijskih postopkov, interdisciplinarnost (na primer z arhitekturo, s slikarsko razstavo, s predavanjem), ki se znajde v preseku, kjer gledališčenje podaljšuje predstavnostno polje izvornim vsebinam, hkrati pa se pozicionira kot širši prostor, v katerem se dogaja proces hibridizacije postopkov, strategij in nagovorov občinstva. Tradicionalni hierarhični koncepti znakovnih sistemov se tako umikajo enakovrednemu razporejanju gledaliških sredstev, kar pa še zdaleč ne pomeni, da domišljena uprizoritvena vizija klasičnega dramskega besedila ne more več relevantno spregovoriti sodobnemu gledalcu. Prav sobivanje in prepletanje celotnega spektra gledaliških vizij in praks ustvarja dinamiko, raznolikost slovenskega gledališkega prostora in njegove raznolike presežke.

Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa 58. Festivala Borštnikovo srečanje

Aleš Novak, umetniški direktor in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Aleš Novak, umetniški direktor in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Aleš Novak, umetniški direktor <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Aleš Novak, umetniški direktor Foto: Boštjan Lah
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Aleš Novak, umetniški direktor in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Aleš Novak, umetniški direktor in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Aleš Novak, umetniški direktor <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Aleš Novak, umetniški direktor Foto: Boštjan Lah
Aleš Novak, umetniški direktor <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Aleš Novak, umetniški direktor Foto: Boštjan Lah
Aleš Novak, umetniški direktor in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Aleš Novak, umetniški direktor in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Matic Gselman, Danilo Rošker, direktor SNG Maribor in Matic Kašnik <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Matic Gselman, Danilo Rošker, direktor SNG Maribor in Matic Kašnik Foto: Boštjan Lah
Mojca Kolar in Daša Šprinčnik, producentki FBS <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Mojca Kolar in Daša Šprinčnik, producentki FBS Foto: Boštjan Lah
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah
Mojca Kolar, producentka FBS in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa <em>Foto: Boštjan Lah</em>
Mojca Kolar, producentka FBS in Vilma Štritof, selektorica tekmovalnega programa Foto: Boštjan Lah

Prenesi datoteke