Sreda, 30. november 2022

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2023

Nagrada Borštnikov prstan je najvišje priznanje za igralsko ustvarjalnost v Republiki Sloveniji. Festival Borštnikovo srečanje prstan podeli vsako leto, in sicer izmenično igralki in igralcu, na sklepni prireditvi ob zaključku festivala. Prihodnje leto bo prejemnica igralka, letos ga je prejel Ivo Barišič.

Nominacijo za Borštnikov prstan 2023 lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ter SSG Trst, prav tako jo lahko na podlagi lastne presoje podajo člani vsakokratne žirije za podelitev Borštnikovega prstana. 

Nominacija mora vsebovati: 
•  podatke o kandidatki: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon in e-naslov; 
•  podatke o pobudniku nominacije: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, kontaktno osebo, naslov, telefon in e-naslov; 
•  strokovno utemeljitev nominacije (z morebitnimi prilogami, kot so seznam vlog, kritike, dodatna strokovna mnenja ipd). 
  
Nominacije za Borštnikov prstan za leto 2023 nam pošljite do vključno 15. januarja 2023 v zaprti ovojnici s pripisom "Nominacije za Borštnikov prstan 2023 – ne odpiraj!" na naslov: SNG Maribor, Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor.
Za pravilno oddano bo štela tudi nominacija posredovana na e-naslov: info@borstnikovo.si.


Aleš Novak,
umetniški direktor FBS 
  

Maribor, 14. november 2022

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2023

Prenesi datoteke