Ponedeljek, 14. februar 2022

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2022

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2022

Nagrada Borštnikov prstan je najvišje strokovno priznanje za življenjsko delo na področju igralske ustvarjalnosti v Republiki Sloveniji. Festival Borštnikovo srečanje jo podeli vsako leto, in sicer izmenično igralki in igralcu, na sklepni prireditvi ob zaključku festivala. Letošnji prejemnik prstana bo igralec, lani ga je prejela igralka Jette Ostan Vejrup.

Nominacijo za Borštnikov prstan 2022 lahko podajo posamezniki in pravne osebe s področja uprizoritvenih umetnosti in s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji ter SSG Trst, prav tako jo lahko na podlagi lastne presoje podajo člani žirije za podelitev Borštnikovega prstana. 

Nominacija mora vsebovati: 
•  podatke o kandidatu: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon (in e-naslov); 
•  podatke o pobudniku nominacije: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, kontaktno osebo, naslov, telefon (in e-naslov); 
•  strokovno utemeljitev nominacije (z morebitnimi prilogami, kot so dodatna strokovna mnenja ipd). 
  
Nominacije za Borštnikov prstan za leto 2022 nam pošljite do vključno 31. marca 2022 v zaprti ovojnici s pripisom "Nominacije za Borštnikov prstan 2022 – ne odpiraj!" na naslov: SNG Maribor, Festival Borštnikovo srečanje, Slovenska 27, 2000 Maribor.
Za pravilno oddano bo štela tudi nominacija posredovana na e-naslov: info@borstnikovo.si.


Aleš Novak,
umetniški direktor FBS 
  

Maribor, 15. februar 2022

Vabilo za posredovanje nominacij za Borštnikov prstan za leto 2022