Ponedeljek, 12. december 2022

Poslovil se je Lado Kralj

Poslovil se je Lado Kralj

V 85. letu starosti je umrl pisatelj, literarni in gledališki kritik, teatrolog, dramaturg, urednik, prevajalec in profesor Lado Kralj. Rodil se je leta 1938 v Slovenj Gradcu, nato študiral primerjalno književnost in angleški jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral iz ekspresionizma v slovenski in nemški literarni vedi.
Krajši čas je bil umetniški vodja Drame SNG Ljubljana. Od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja je bil ključna figura pri utemeljevanju in širjenju nove, avantgardne estetike v slovenskem teatru. Pozneje je bil pomembno vpet v delovanje gledaliških festivalov v Jugoslaviji in Sloveniji. V toku prehajanj med prakso in teorijo je dve desetletji na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti predaval o zgodovini drame in njeni teoriji, v mladih intelektualcih oblikoval čut za zgodovinske avantgarde 20. stoletja in med drugim vodil seminar gledališke kritike.
Za svojo zbirko kratke proze Kosec koso brusi (2010) je prejel nagrado za najboljši prvenec in fabulo. Leta 2014 je objavil še roman Če delaš omleto. Kot avtor se je podpisal pod znanstvena dela Ekspresionizem, Teorija drame in Primerjalni članki, kot urednik pa pod Zbrano delo Slavka Gruma (1976) in Zgodbe iz tridesetih let (2010) Milene Mohorič.
Po diplomi je študiral na New York University in bil dramaturg v avantgardnem gledališču The Performing Garage. Bil je soustanovitelj gledališč Glej in Pekarna.
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov mu je leta 2020 podelilo nagrado za življenjsko delo.