Torek, 7. september 2021

Portal Kritika

Portal Kritika

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) vzpostavlja nov spletni prostor za referenčno kritiko, recenzije in refleksijo uprizoritvenih umetnosti – kot samostojna enota slovenskega gledališkega portala SiGledal je zaživel portal Kritika, ki želi ponuditi strokovno, konsistentno, ažurno, prodorno in neodvisno kritiško misel, ki služi tako (samo)refleksiji uprizoritvenih umetnosti kot tudi zgodovinjenju (minljivih) uprizoritev.

Na osrednjem delu portala so objavljene kritike posameznih predstav profesionalnih slovenskih gledaliških ustvarjalcev, predvsem institucionalnih in vidnejših neinstitucionalnih producentov, podstran Mnenja je namenjena daljšim mnenjskim zapisom, intervjujem, pregledom sezon, odmevom z gostovanj slovenskih gledališčnikov v mednarodnem prostoru in odmevom z gostovanj tujih presežnih gledaliških dogodkov v Sloveniji, poročilom s tujih gledaliških festivalov, esejističnim zapisom o slovenskem gledališču in gledališki produkciji. Svoj prostor pa so našli tudi mladi kritiki, saj je podstran Mala šola kritike namenjena objavi kritiških zapisov mladih kritikov, ki nastajajo v okviru delavnic in seminarjev kritiškega pisanja. Namen te podstrani je vzpostaviti prostor za javno objavo in s tem tudi za primerjavo, pridobivanje izkušenj in razvoj mladega pisca.

Pomembna poslanstva Kritike so: konstruktiven dialog z uprizoritvenimi umetnostmi, strokovna presoja, izhodišča za samopremislek in razvoj, usmerjanje in vzgoja gledalca, odpiranje drugačnih pogledov na videno/doživeto. Predvsem pa portal Kritika stroki ponuja prostor, kjer lahko neodvisno in prostorsko neomejeno razvija kritiško misel o sodobni uprizoritveni umetnosti. Različni formati, načini spremljanja, kriteriji, pristopi, pogledi, tudi ob istih predstavah, bodo bistveno prispevali k odpiranju prostora dialoga ter k razvoju ne le področja kritike, temveč celotnega gledališkega področja. 

Pogovor z Rokom Adresom, dramaturgom in ter glavnim in odgovornim urednikom Kritike