Torek, 29. november 2022

Javni poziv

za posredovanje kandidatur predstavnikov nevladnih producentov s področja uprizoritvenih umetnosti za sodelovanje v strokovni skupini FBS

1.  Pravilnik o delovanju Festivala Borštnikovo srečanje (sprejet 16. novembra 2022) določa, da je strokovna skupina posvetovalno telo umetniškega direktorja FBS, sestavlja jo sedem članov, ki jih imenuje direktor SNG Maribor: po enega predstavnika na predlog ustanovitelja in Mestne občine Maribor, tri predstavnike na predlog kolegija direktorjev javnih zavodov s področja uprizoritvenih umetnosti, enega predstavnika na predlog AGRFT ter enega predstavnika nevladnih producentov s področja uprizoritvenih umetnosti.

2.  Strokovna skupina FBS poda mnenje k predlogu umetniškega direktorja FBS za selektorja in člane strokovnih žirij FBS ter razpravlja in umetniškemu direktorju FBS svetuje o drugih, za FBS pomembnih vprašanjih.

3.  Predlagatelji morajo predlagati člane najkasneje v 30 dneh po objavi poziva, sicer jih direktor lahko imenuje brez njihovega predloga. Predstavnika nevladnih producentov s področja uprizoritvenih umetnosti direktor SNG Maribor imenuje po predhodno izvedenem javnem pozivu za sodelovanje, ki se objavi na spletni strani FBS. Če je javni poziv neuspešen (ni prijav ali ni izbran nihče od prijavljenih kandidatov), lahko direktor predstavnika nevladnih producentov imenuje na podlagi neposrednega povabila. 

4.  Kandidati pošljejo svoje prijave na e-naslov info@borstnikovo.si najkasneje do 30. decembra 2022. Prijave naj vključujejo predstavitev organizacije (pravne osebe), življenjepis kandidata z referencami na področju uprizoritvenih umetnosti ter kratko motivacijsko pismo. Kandidirajo lahko tudi samozaposleni producenti na področju uprizoritvenih umetnosti. Sodelovanje v strokovni skupini FBS ni honorirano.


Dodatne informacije: info@borstnikovo.si

Maribor, 29. november 2022

Prenesi datoteke